Dữ liệu lớn và trí tuệ doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết

Học phần cung cấp cho sinh viên phương pháp thu thập dữ liệu, quản lý hệ thống Dữ liệu lớn bằng phần mềm mã nguồn mở Hadoop và các công cụ hỗ trợ khác như Elastic MapReduce…  Người dùng học cách làm việc với những kiểu dữ liệu khác nhau trong Dữ liệu lớn, cách lấy, lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu thời gian thực. Người dùng sử dụng được các công cụ hiển thị dữ liệu theo dạng bảng biểu, đồ thị và hiểu về các thuật toán phân tích dữ liệu thông minh để đưa ra quyết định chính xác.

Số tín chỉ: 3

Học phần tiên quyết:

Giảng viên giảng dạy:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *