ThS. NCS. Nguyễn Thị Trang Nhung

Chia sẻ bài viết

ThS. Nguyễn Thị Trang Nhung hiện là nghiên cứu sinh ngành Quản trị thông tin tại Trường Đại học Công nghệ hoàng gia Úc.

Môn học giảng dạy:

  1. Năng lực thông tin
  2. Phân tích thiết kế theo hướng người dùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *