Xử lý thông tin

Chia sẻ bài viết

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về xử lý thông tin như: biên mục mô tả, định từ khoá; định chủ đề; phân loại tài liệu, biên soạn bài tóm tắt. Các công đoạn trong quy trình xử lý sẽ lần lượt được giới thiệu ở từng chương, từ xử lý hình thức tới xử lý nội dung của thông tin, tài liệu. Bên cạnh việc cung cấp cho sinh viên lý thuyết mang tính phương pháp luận, học phần còn rèn luyện các kỹ năng xử lý chuyên sâu thông qua các bài tập thực hành. Các bài tập này sẽ để cho sinh viên tư duy và trình bày theo nhận thức của mình, sau đó được thảo luận trên lớp và giáo viên hiệu đính cuối cùng. Những bài tập cũng chính là thực tiễn xử lý thông tin mà sau này khi sinh viên ra trường sẽ phải đảm đương trong các công việc hàng ngày ở các cơ quan thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *