Th7 01

TS. Daniel Dorner

TS. Daniel Dorner nguyên là giảng viên Trường  Victoria University of Wellington – trường nằm trong top 200 theo xếp hạng của QS 2018.

Read More
Th7 01

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn – Giám đốc đại học Quốc  gia Hà Nội

Read More
Th7 01

TS. Nghiêm Xuân Huy

TS. Nghiêm Xuân Huy tốt nghiệp ngành Information and Communication Sciences tại Trường đại học University of South Australia. Học phần giảng dạy: 1. Nhập môn quản trị thông tin 2. Năng lực thông tin

Read More
Th6 15

Giới thiệu chương trình

Ngành Quản lý thông tin: Chìa khóa của thành công trong kỷ nguyên số Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, thông tin đã trở thành nguồn lực, lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia, tổ chức, cá nhân. Điều đáng nói là, cho […]

Read More
Th6 12

Why is Information Management so important?

Information Management: who needs it? Those of us working in this space know that selling the benefits of Information Management (IM) can be challenging. It can be difficult to get buy in from agency staff not working directly in an IM related discipline, and it can be even harder to sell its benefits to senior […]

Read More
Th6 07

Nghề quản trị thông tin trong thế kỷ 21

Báo cáo của Hiệp hội quản trị thông tin quốc tế (www.aiim.org ) về nghề quản trị thông tin trong thế kỷ 21

Read More
Th5 30

“Chuyển đổi số” là gì?

Trong khi Việt Nam chỉ vừa chính thức xác định vai trò Chuyển đổi số trong việc thúc đẩy nền kinh tế số bước vào kỷ nguyên số thì Thái Lan đã bắt tay vào thực hiện từ năm 2017 và gặt hái một số kết quả vĩ mô tích cực. Chuyển đổi số là […]

Read More
Th4 23

Dữ liệu lớn và trí tuệ doanh nghiệp

Học phần cung cấp cho sinh viên phương pháp thu thập dữ liệu, quản lý hệ thống Dữ liệu lớn bằng phần mềm mã nguồn mở Hadoop và các công cụ hỗ trợ khác như Elastic MapReduce…  Người dùng học cách làm việc với những kiểu dữ liệu khác nhau trong Dữ liệu lớn, cách […]

Read More
Th4 23

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và công cụ về SEO (Search engine optimization ) để tối ưu hóa nội dung và cấu trúc của website nhằm tăng hạng trong tìm kiếm của các máy tìm kiếm phổ biến hiện nay. Người học được tiếp lý thuyết về […]

Read More