Th7 09

An ninh thông tin

Học phần cung cấp cho sinh viên khái niệm, vai trò của công tác bảo mật và an toàn thông tin. Đi sâu tìm hiểu về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thông tin cũng như những ứng dụng của hoạt động này trong từng lĩnh vực cụ […]

Read More
Th7 09

Xử lý thông tin

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về xử lý thông tin như: biên mục mô tả, định từ khoá; định chủ đề; phân loại tài liệu, biên soạn bài tóm tắt. Các công đoạn trong quy trình xử lý sẽ lần lượt được giới thiệu ở từng […]

Read More
Th7 09

Phân tích và thiết kế hệ thống

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về phân tích, thiết kế và thực hiện hệ thống thông tin. Học phần trang bị kiến thức liên quan đến quá trình phân tích, thiết kế hệ thống, gồm thiết kế giao diện người dùng, hiểu và thiết kế dữ liệu. Ngoài […]

Read More
Th4 23

Dữ liệu lớn và trí tuệ doanh nghiệp

Học phần cung cấp cho sinh viên phương pháp thu thập dữ liệu, quản lý hệ thống Dữ liệu lớn bằng phần mềm mã nguồn mở Hadoop và các công cụ hỗ trợ khác như Elastic MapReduce…  Người dùng học cách làm việc với những kiểu dữ liệu khác nhau trong Dữ liệu lớn, cách […]

Read More
Th4 23

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và công cụ về SEO (Search engine optimization ) để tối ưu hóa nội dung và cấu trúc của website nhằm tăng hạng trong tìm kiếm của các máy tìm kiếm phổ biến hiện nay. Người học được tiếp lý thuyết về […]

Read More
Th4 23

Phát triển hệ thống thông tin

Học phần cung cấp cho sinh viên hiểu biết về một loạt các công cụ và kỹ thuật để phát triển hệ thống và kiến ​​thức về một số phương pháp phát triển hệ thống cụ thể. Các chủ đề chính bao gồm các công cụ và kỹ thuật phát triển hệ thống, đánh giá […]

Read More
Th4 23

Nhập môn quản trị thông tin

Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản và tổng quan về quản trị thông tin, các vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược và triển khai quan trị thông tin trong tổ chức, vòng đời quản trị thông tin, và sự chuẩn bị cho nghề nghiệp về quản […]

Read More
Th3 03

Quản trị dự án

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nền tảng về quản trị dự án để giúp họ triển khai và dẫn dắt dự án được thành công, cũng như nhận ra giá trị của quản trị dự án trong các tổ chức hoạt động vì lợi nhuận hay […]

Read More
Th3 03

Năng lực thông tin

Học phần cung cấp cho sinh viên kỹ năng về xử lý, giải quyết và làm chủ các vấn đề liên quan đến khai thác và sử dụng thông tin trong bối cảnh bùng nổ thông tin và xã hội thông tin hiện nay. Cụ thể học phần giúp sinh viên nhận dạng nhu cầu […]

Read More