Th7 09

ThS. NCS. Nguyễn Thị Trang Nhung

ThS. Nguyễn Thị Trang Nhung hiện là nghiên cứu sinh ngành Quản trị thông tin tại Trường Đại học Công nghệ hoàng gia Úc. Môn học giảng dạy: Năng lực thông tin Phân tích thiết kế theo hướng người dùng

Read More
Th7 01

TS. Daniel Dorner

TS. Daniel Dorner nguyên là giảng viên Trường  Victoria University of Wellington – trường nằm trong top 200 theo xếp hạng của QS 2018.

Read More
Th7 01

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn – Giám đốc đại học Quốc  gia Hà Nội

Read More
Th7 01

TS. Nghiêm Xuân Huy

TS. Nghiêm Xuân Huy tốt nghiệp ngành Information and Communication Sciences tại Trường đại học University of South Australia. Học phần giảng dạy: 1. Nhập môn quản trị thông tin 2. Năng lực thông tin

Read More
Th6 12

TS. Đỗ Văn Hùng

TS. Đỗ Văn Hùng – Tốt nghiệp TS ngành Information Management tại Trường đại học Victoria of Wellington Học phần giảng dạy: Nhập môn quản trị thông tin Năng lực thông tin Quản trị dự án

Read More
Th3 03

TS. Phạm Tiến Toàn

TS. Phạm Tiến Toàn

Read More